DAC i Ärvinge

Under förstudien för DAC arbetar vi utifrån en fysisk demonstrationsyta med sikte mot det slutgiltiga Digital Art Center, mitt i hjärtat av Kista Science City.

Kista Science City är ett ICT- och innovationskluster i världsklass! Digital Art Center bidrar till att göra den upplevelserik, innovativ och växande. Under uppstarten av DAC har vi etablerat en pilot i Ärvinge i Kista som en del av arbetet för att på djupet förankra DAC i Kista Science City. Här har vi samlat vänner som delar våran vision om knyta samman akademi, forskning, näringsliv utifrån ett konstnärligt och kreativt perspektiv.

Den första utställningen går under ledorden ”play & learn”, ett trettiotal företag, organisationer och konstnärer finns närvarande på DAC för att visa sitt stöd för projektet. Redan nu blir nyttan av DAC tydlig när dessa utställare möter varandra och skapar nya kontakter med de grupper som passerar genom DAC. Läs mer om dem under fliken ”Utställning”. Redan i förstudien har vi märkt att DAC har genererat de effekter vi önskat. Ett flertal event har ägt rum, läs mer om dem under fliken ”Event”.

På Kronborgsgränd 13 i Ärvinge finns även Dreamhack och Stadsbiblioteket i form av Kista Idea Lab. Tillsammans arbetar vi för att skapa ett unikt sammanhang med sikten en vision kring hur Kista ska utvecklas.

Kista Idéa Lab

Kista Idéa Lab – är Stockholms stadsbiblioteks satsning på mobil biblioteksinnovation, lärande och deltagarkultur i det mångteknologiska och mångspråkiga Kista. Tillsammans med medborgarna och internationella aktörer inom biblioteks-, medie- och teknikbranschen skapas framtidens fysiska och digitala deltagarbibliotek.

Dreamhack

Dreamhack Zone – Dreamhack som skapat världens största digital festival skapar nu en ny permanent arena för träning, utbildning, kunskapstävlingar, e-sport, företag, gymnasium, högskola, pedagoger med koncept, matematik, visualisering, playful and accidental learning är några begrepp som kommer att utvecklas tillsammans med utbildningsaktörer och forskare.

NOD

NOD “en enastående plats där samtida digitala världar möter affärer, människor, kultur och lärande”.

Detta är rubriken för det kvarter och mötesplats som skall utvecklas och uppföras av Atrium Ljungberg vid Kista Gård i ett helt nytt “sammanhang” med syftet att bidra till innovation och tillväxt.